Agnieszka Kręblewska

Jestem psychologiem, w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii klinicznej organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na licznych wolontariatach. Prowadzę terapię w oparciu o podejście psychodynamiczne.
Zajmuję się m.in. leczeniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości oraz problemów psychosomatycznych. Udzielam również pomocy osobom doświadczającym kryzysów życiowych w tym kryzysów związanych ze sferą życia zawodowego (stres, wypalenie zawodowe).
W swojej pracy łączę wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie psychoterapii ale również w obszarach związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkołę Trenerów Wszechnicy UJ.
Biorę udział w szkoleniach i konferencjach w dziedzinie psychoterapii a swoja pracę poddaję stałej superwizji indywidulanej i grupowej.

Dane kontaktowe:
Tel. 691 888 393
e-mail: a.kreblewska@gmail.com