Agnieszka Świątkiewicz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Wspieram osoby niemogące poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami, kryzysami życiowymi czy kryzysami egzystencjalnymi. Oferuję pomoc w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju oraz w rozwiązywaniu problemów psychosomatycznych. W swojej pracy korzystam z integracyjnego sposobu myślenia.

Ukończyłam psychologię (UniwersyteT SWPS), Zdrowie Publiczne (CM Uniwersytet Jagielloński) oraz czteroletnią szkołę psychoterapii Gestalt (Centrum Counsellingu Gestlat). Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii klinicznej organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywałam przez 1,5 roku na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Swoja pracę poddaję stałej superwizji zarówno indywidulanej jak i grupowej.

Tel. 660 157 217
aswiatkiewicz.gabinet@gmail.com